Onze tijd

Zieners in onze tijd?

Ik kreeg een interessante vraag van een studente. Zij vroeg mij of er in deze tijd ook zieners zijn die een grote rol van betekenis gaan spelen wanneer we hierop terugkijken. Als docent moet ik antwoorden dat dit niet in te schatten is, omdat we dit alleen kunnen zien wanneer we erop terugkijken, maar dat vertik ik. Ik vroeg aan de zaal om een aantal voorbeelden te noemen van zieners uit onze tijd en hier kwamen wat leuke voorbeelden uit voort.

 

De ontwikkelaars van het internet

Het gaat hier, voor de duidelijkheid, om de ontwikkelaars van het internet. Niet de oprichters die het als militair netwerk wilden gebruiken. Het internet heeft gezorgd voor een compleet nieuw paradigma. Het heeft nieuwe waarheden gecreëerd en is een technologische revolutie geweest waarbij het gezorgd heeft voor een compleet nieuwe manier van leven. Er zijn geen namen aan te verbinden, omdat het er altijd te veel of te weinig zijn. De parapluterm ‘ontwikkelaars van het internet’ zegt daarnaast alles al.

 

Cryptovaluta

cbdolieOok hier is geen directe naam aan te verbinden, vooral niet omdat de uitvinder van de Bitcoin, die geen uitvinder genoemd mag worden, niet bekend is. Hier gaat het om een waarheid die niet omvergeworpen is door een nieuwe waarheid, de nieuwe waarheid is juist opgezet om de waarheid te vernietigen. Waar geld een systeem was dat afhankelijk was van overheden en onderlinge waardes, heeft de cryptovaluta ervoor gezorgd dat niets van het systeem overeind gebleven is. Het is een revolutie op zich, maar heeft tegelijkertijd zeker gezorgd voor een aanpassing van de waarheid. Of het een verandering van paradigma wordt, blijft nog even de vraag. Dat is afhankelijk van de ontwikkelingen de komende tijd.

 

De elektrische auto

Elektrisch rijden. De student die het noemde werd uitgelachen, maar het is geen dom idee om dit een ziener te noemen. Het systeem waarin wij leven, is gebaseerd op macht van bedrijven en overheden. Op het moment dat we volledig elektrisch kunnen rijden, valt een enorm groot deel van de macht weg. Hierbij moet de energie wel opgewekt kunnen worden op groene manieren door de consumenten zelf. Wat dan ontstaat, is een semionafhankelijk systeem waarbinnen mensen niet meer naar de pomp hoeven, waardoor de macht van oliemaatschappijen en overheden duidelijk aangevallen wordt en waardoor nieuwe waarheden ontstaan. Voor de duidelijkheid: Ook hier is sprake van een verschuiving, maar de ontwikkeling is nog lang niet op het punt waarop nieuwe waarheden geschapen worden.

 

Extreemrechts

Extreemrechtse politici kwamen aan bod toen er gesproken werd over mensen die de waarheden niet accepteren. Zij zijn echter geen zieners en zijn niet revolutionair. Het niet accepteren van de waarheden om een paradigma uit te dagen is een wetenschappelijk proces. Het ontkennen of verdraaien van feiten past hier op geen enkele manier in. Daarnaast is er een ander structureel probleem. Extreemrechtse politici en aanhangers willen niet naar een nieuw systeem toe, maar verwijzen naar een situatie die in het verleden ooit bestaan heeft of had kunnen bestaan. In feite kijken zij, zeker voor het onderwerp van deze website, dus de verkeerde kant op.